Oferta

Strona główna / Oferta

Kancelaria Adwokacka Steć

Czym się zajmujemy?

W codziennej pracy łączymy doświadczenie zdobyte podczas praktyki prawa cywilnego oraz gospodarczego ze znajomością prawa karnego.

Jesteśmy kancelarią skupiającą się na obsłudze klientów indywidualnych.

Wzory umów do pobrania

Adwokaci: Anna Zięba-Steć i Arkadiusz Steć

Zakres działalności kancelarii adwokackiej

Wzory umów do pobrania

Postępowania sądowe (karne)

 • Kwestie odpowiedzialności karnej członków zarządu („niegospodarność”, „nadużycie uprawnień”, „niezaspokojenie wierzyciela”, łapownictwo, oszustwo ubezpieczeniowe, oszustwo)
 • Niezapłacenie podatków (postępowania karno-gospodarcze z kodeksu karnego skarbowego np. handel towarami bez opłaconej akcyzy)
Wzory umów do pobrania

Doradztwo korporacyjne

 • Opracowanie protokołów Zgromadzeń Wspólników
 • Zmiany w zarządzie
 • Rejestracja zmian w KRS
 • Zakładanie spółek
 • Przygotowanie regulaminów, np. Rady Nadzorczej
 • Likwidacja spółek
Wzory umów do pobrania

Doradztwo transakcyjne

 • Opracowanie umów inwestycyjnych
 • Udział w negocjacjach
 • Przygotowanie dokumentacji związanej ze sprzedażą udziałów/akcji
 • Doradztwo start-upom – wybór formy działalności
Wzory umów do pobrania

Przygotowanie oraz opiniowanie umów gospodarczych

 • Przygotowanie projektów umów
 • Doradztwo przy negocjacjach
 • Opiniowanie już zawartych umów
 • Przygotowywanie umów o pracę, regulaminów pracy i płacy, umów o współpracę
Wzory umów do pobrania

Postępowania sądowe (cywilne)

Przygotowanie pism procesowych oraz reprezentowanie w sądzie

 • Spory gospodarcze (o zapłatę)
 • Egzekucja
 • Spory korporacyjne (uchylenie/stwierdzenie nieważności uchwał)
 • Sprawy frankowiczów
 • Rozwody/alimenty
Wzory umów do pobrania

Gotowe wzory umów

Klientom potrzebującym szybkiej pomocy prawnika w zakresie umowy, oferujemy gotowe, sporządzone w naszej kancelarii umowy do zastosowania w najczęstszych sytuacjach – zarówno dla osób prawnych, jak i fizycznych. Każda umowa opatrzona jest obszernymi wyjaśnieniami, istnieje również możliwość dodatkowego zmodyfikowania gotowej umowy do Państwa potrzeb.