wtorek, 7 stycznia, 2020

Odszkodowanie w postępowaniu karnym

Jednym z podstawowych uprawnień pokrzywdzonego jest możliwość złożenia wniosku do sądu, aby orzekł wobec skazanego obowiązek naprawienia Twojej szkody (odszkodowanie), którą wyrządził Ci przestępstwem lub aby orzekł wobec oskarżonego obowiązek zadośćuczynienia za doznaną przez Ciebie krzywdę (zadośćuczynienie). Możliwe jest jednoczesne orzeczenie wobec skazanego obowiązku naprawienia szkody majątkowej (odszkodowania) i wynagrodzenia za szkodę niemajątkową (krzywdę) w postaci zadośćuczynienia.

Zastanawiasz się pewnie czym jest szkoda, a czym krzywda ?

Otóż szkoda to, mówiąc najprościej, kwota o jaką Twój majątek uszczuplił się ze względu na czyn dokonany przez skazanego oraz ewentualnie kwota o jaką twój majątek wzrósłby, gdyby nie przestępstwo.

Przykład.

Jeżeli zostałeś dotkliwie pobity oraz okradziony, Twoją szkodą jest nie tylko wartość przedmiotu, który został Ci ukradziony, np rower, laptop, samochód, telefon komórkowy (jeżeli nie da się go odzyskać lub jeżeli został odzyskany w stopniu pogorszonym w stosunku do tego, co przedstawiał przed kradzieżą) ale także np. wydatki na lekarza, leki oraz badania które zostały przeprowadzone, aby wyleczyć rany. W ramach odszkodowanie można domagać się także potencjalnych utraconych korzyści, które zostałyby osiągnięte, gdyby nie ukradziono tej rzeczy (np. samochód służył Ci do podróży służbowych i przez jego brak nie udało się dojechać na spotkanie).

Krzywda zaś jest tzw. szkodą niemajątkową, a więc odwołując się do przytoczonego przykładu pobicia np. bólem i cierpieniem przez jakie trzeba było przejść, a które zostało spowodowane przez przez przestępstwo.

Pamiętaj, że żeby być pewnym zasądzenia przez Sąd odszkodowania, konieczny jest stosowny wniosek skierowany do Sądu lub do Policji (ustny lub pisemny). Taki wniosek należy złożyć do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej, choć najlepiej złożyć go jak najszybciej.

Dochodzić odszkodowania można także na gruncie postępowania cywilnego (do czego także zachęcam). Pamiętaj jednak, że w postępowaniu cywilnym wraz ze złożeniem pozwu musisz uiścić opłatę od pozwu (co do zasady w wysokości 5 % wartości roszczenia), zaś w postępowaniu karnym dochodzenie odszkodowania jest całkowicie darmowe, więc nic nie tracisz.

Jest wiele elementów, które składają się na sumę odszkodowania i zadośćuczynienia, w każdej sprawie należy te kwoty liczyć indywidualnie. Najlepszym sposobem na prawidłowe wyliczenie tej kwoty w Twojej konkretnej sprawie jest każdorazowa konsultacja z adwokatem.