wtorek, 7 stycznia, 2020

Co dla Ciebie oznacza nowelizacja kpc ? Cz. I – doręczenie pozwu

W cyklu artykułów przedstawię najważniejsze zmiany kodeksu postępowania cywilnego.

Zacznijmy od najgłośniejszej zmiany. Upadek cywilizacji, którą znaliśmy do tej pory.

Koniec z fikcją doręczeń.

Przypomnę tylko, że fikcja doręczeń polegała na tym, że po dwukrotnym awizowaniu przesyłki pocztowej, jaką jest przesyłka pocztowa z pozwem, Sąd przyjmował, że pozew został doręczony.

Przekładając powyższą teorię na przykład z życia wzięty: jeżeli zawarliśmy umowę np. z operatorem komórkowym, w której to umowie wskazaliśmy nasz adres do doręczeń, oraz przestaliśmy płacić wystawiane na nas faktury, to operator miał (i nadal będzie miał) prawo nas pozwać z tytułu niezapłaconych faktur.

Jako adres strony pozwanej wskazywany był adres z umowy.

Jeżeli nie odebraliśmy listu poleconego z pozwem, to po 14 dniach sąd przyjmował, że pozew został doręczony prawidłowo, a co za tym idzie – że pozwany zapoznał się z treścią pozwu. I sądu nie interesowało, czy ktoś zmienił adres od czasu zawarcia umowy, czy też nie. Bo nie jest rolą sądu ustalanie miejsca zamieszkania wszystkich obywateli w tym kraju.

Ustawodawca zdecydował się jednak zmienić tę zasadę.

Zgodnie z nowym kodeksem postępowania cywilnego, w szczególnie wskazanych okolicznościach, Sąd będzie zwracał pismo do powoda oraz zobowiązywał go do doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.

Co więcej, powód będzie zobowiązany do złożenia do akt sprawy potwierdzenia doręczenia pozwu pozwanemu za pośrednictwem komornika. Ewentualnie będzie mógł z powrotem odesłać pismo do Sądu oraz wskazać sądowi nowy adres pozwanego (i sąd będzie od nowa doręczał pismo) lub wskazać dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie (ciekawe jak ten dowód ma wyglądać).

Przepis ten wejdzie w życie w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, tj. 07 listopada 2019 roku.

Doręczenie przez komornika kosztować będzie 120 PLN, czyli 20 razy więcej, niż znaczek pocztowy 😉