czwartek, 16 kwietnia, 2020

A B C JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W CZASACH PANDEMII

Przedsiębiorco !

Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) oraz nie wiesz, które z propozycji związanych z Tarczą antykryzysową dotyczą Twojego biznesu? W tym dokumencie zbiorę wszystkie informacje dostępne do tej pory (16 kwietnia 2020 roku) oraz przedstawię je w maksymalnie prosty sposób.

Bez zbędnego przedłużania, przechodzimy do meritum.

A. Zwolnienie ze składek ZUS – tarcza 1.0

O co chodzi ?

Możliwość niepłacenia składek ZUS w miesiącach: marzec, kwiecień, maj (tzn. Możliwość nie dokonania przelewu do 10 kwietnia, 10 maja oraz 10 czerwca).

Warunki

 • Przychód (netto, bez VAT) za miesiąc, za który składany jest wniosek nie może być wyższy niż 15.681,00 PLN. To znaczy, że jeżeli w miesiącu obrotowym marcu został przekroczony ten pułap, a w kwietniu będziesz poniżej tej granicy, można złożyć wniosek o zwolnienie z płacenia za 2 pozostałe miesiące, tj. Za składki płatne do 10 maja i do 10 czerwca;
 • Niezależnie od spadku przychodów w stosunku do poprzednich miesięcy;
 • Jeżeli zapłaciliście już ZUS przelewem wykonanym przed 10 kwietnia, nie można ubiegać się o zwrot zapłaconej już składki, nawet jeżeli zostały spełnione wymagane warunki. Jeżeli nie dokonaliście przelewu, można złożyć wniosek uwzględniający „zaległą” składkę.

Jak z tego skorzystać ?

 • Składamy wniosek w najbliższym oddziale ZUS, do którego dany przedsiębiorca jest przypisany;
 • Wniosek można wysłać listownie lub za pośrednictwem platformy PUE ZUS na stronie www.zus.pl;

B. Postojowe – tarcza 1.0

O co chodzi ?

Jest to dofinansowanie w kwocie ok. 2.000 PLN w związku ze spadkiem obrotów w Twojej działalności gospodarczej. Dofinansowanie jest bezzwrotne.

Warunki

 • Spadek przychodów (netto) o co najmniej 15 procent w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w stosunku do miesiąca jeszcze poprzedniego, tzn. jeżeli składasz wniosek w kwietniu, to Twoje przychody muszą być w marcu niższe niż w lutym o min. 15 procent. Możesz też złożyć wniosek w maju, wtedy analogicznie badasz stosunek przychodów w kwietniu w stosunku do marca;
 • Przychód ten nie może być wyższy niż 15 681,00 PLN

Jak z tego skorzystać ?

 • Analogicznie jak zwolnienie z ZUS składamy wniosek w najbliższym oddziale ZUS, do którego dany przedsiębiorca jest przypisany;
 • Wniosek można wysłać listownie lub za pośrednictwem platformy PUE ZUS na stronie www.zus.pl;

C. Pożyczka (bezzwrotna) – Tarcza 2.0

O co chodzi ?

Każda JDG będzie uprawniona do otrzymania jednorazowej pożyczki w wysokości 5.000 PLN na pokrycie bieżących kosztów działaności gospodarczej (jednak nie trzeba wykazywać, na co pieniądze zostały wydane).

Już wcześniej była mowa o pożyczce na taką kwotę, jednak zgonie z Tarczą 2.0, pożyczka ta będzie przysługiwała także osobom niezatrudniającym innych pracowników.

Warunki

 • Pożyczka nie jest uzależniona od wysokości przychodów; składamy wniosek w najbliższym oddziale ZUS, do którego dany przedsiębiorca jest przypisany
 • Wniosek można wysłać listownie lub za pośrednictwem platformy PUE ZUS na stronie www.zus.pl;
 • Pożyczka ta jest o tyle korzystnym rozwiązaniem, że jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki przedsiębiorca będzie cały czas prowadził działalność gospodarczą, to zwrot pożyczki będzie umorzony (nie trzeba będzie jej oddawać).
 • Jeżeli tego warunku nie spełnimy (zamkniemy naszą działalność gospodarczą), będzie trzeba oddać pożyczkę wraz z oprocentowaniem (w wysokości 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP w skali roku). Pożyczka jest udzielana na okres do 12 miesięcy;
 • Jednak, umorzenie nie będzie następowało automatycznie ! Będzie trzeba złożyć wniosek na formularzu (załącznik nr 2 do wniosku o udzielenie pożyczki) o umorzenie pożyczki w terminie 14 dni od upływu owych 3 miesięcy od udzielenia pożyczki.

Czyli, podając przykład powyższego. Otrzymujemy na konto pożyczkę w dniu 20 kwietnia 2020 roku. Jeżeli 20 lipca 2020 roku będziemy dalej prowadzić naszą działalność, to do 3 sierpnia będziemy musieli złożyć odpowiedni wniosek o umorzenie pożyczki.

Jak z tego skorzystać ?

 • Pożyczka udzielana jest z środków Funduszu Pracy. Oznacza to, że wnioski o udzielenie pożyczki należy składać w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Wypełniony wniosek można przesłać pocztą tradycyjną na adres urzędu pracy. Wniosek można również złożyć w formie elektronicznej, podpisując go Profilem Zaufanym.
 • Do wniosku należy załączyć umowę pożyczki. Treść umowy dostępna jest tutaj.
 • Wniosek o pożyczkę w wersji papierowej można pobrać z tej strony.
 • Elektroniczny wniosek o udzielenie pożyczki można złożyć na tej stronie.
 • UWAGA! Należy pamiętać, iż objęcie umorzeniem osób samozatrudnionych nastąpi dopiero po ostatecznym uchwaleniu i ogłoszeniu nowej wersji przepisów. Zalecamy więc złożenie wniosku dopiero po wejściu nowych przepisów w życie.

Podsumowanie

Jak łatwo policzyć, przeciętny przedsiębiorca, który spełnia przedstawione pokrótce warunki, może w trzech opisanych krokach (A, B i C) zyskać ponad 11 tysięcy złotych „na czysto” (3 składki ZUS, postojowe oraz pożyczka, która przy utrzymaniu prowadzenia działalności gospodarczej, na wniosek przedsiębiorcy będzie umorzona).

Mam nadzieję, że powyższe zebrane informacje poprawią Ci humor i dadzą energiędo działania. Pamiętaj, „nie można wspinać się po drabinie sukcesu trzymając ręce w kieszeni!

Uwaga !

Niniejszy przewodnik po tarczy antykryzysowej został przygotowany dla osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, niezatrudniających innych osób na umowy o pracę ani samemu nie pracujących na umowę o pracę, zlecenie czy inne formy współpracy.

Dla większych podmiotów lub osób nie wpisanych do CEIDG informacje przedstawione w przewodniku mogą okazać się niekompletne.